Barn 8 - 12

Copyright © 2015 Östhammars Shotokan Karateklubb 

Barn 8 - 12

(Grupperna är till för barn och deras föräldrar. Dvs vi ser gärna att även ni föräldrar deltar!)

 

Träningstider

Vi tränar söndagar i Kristinelundskolans gymnastiksal i Östhammar

Terminen startar söndagen den 13 januari 2019. 

Sön 10:00 - 11:00 Nybörjare och halvrött bälte

Sön 11:00 - 12:00 Rött och oranget bälte

Sön 12:00 - 13:00 Halvgult bälte och uppåt

 

 

Vi tränar varje söndag under terminen, oavsett om det är lov eller helgdag.

Detta gäller om inte annat meddelas på träning och hemsida.

 

Kostnad per termin är 350:- och inbetalas på plusgiro 438 86 16 - 7 eller Swish till Juha eller Johan (se nedan)

 

Barntränare denna termin blir:

 

Namn Grad Tfn:

Sensei Juha Rintala 4:e dan 0768-325700

Sensei Johan Köhler 1:a dan 0767-861696

Sensei Mikael Björn 1:a dan 070-1582552

 

 

 

 

 

Kontakta oss på info@oskk.se