Arkiv

Gichin Funakoshi Shihan

"Det slutgiltiga målet med karate är inte seger eller nederlag, utan utövarens fulländade karaktär."

Telefon+46 123 456 78 90

Org. nr 802449-5585

Plusgironr. 4388616-7