Filosofi och regler

Skaffa karatedräkt?
Tre träningstillfällen får du prova på hur det är att träna i klubben. Därefter är det dags att tänka på att köpa en gi - en karatedräkt.

Hur köper jag en dräkt?
Det finns en mängd nätbutiker både i Sverige och utomlands där man kan beställa dräkter. Du hittar några av dem bland länkarna.

Vad behöver jag tänka på?
Som nybörjare är det klokt att inte lägga ner för stora summor. Du kommer inte bli bättre på karate för att dräkten är dyr. Köper du dessutom till ett barn som växer, så är det ytterligare ett incitament för att hålla kostnaderna nere. Försäkra dig om att det följer med ett vitt bälte, annars behöver du köpa till ett.

Org. nr 802449-5585

Plusgironr. 4388616-7

Nybörjarinformation

Du har alltså bestämt dig för att börja träna karate - kul!
Det finns en del viktiga saker att förhålla sig till när man tränar och det är viktigt att du följer de regler som finns eftersom det kan bli ganska farligt annars.


I dojon 
När du kommer till träningen så ska du vara ren, ha en tvättad gi och ha kortklippta naglar.
Du har tagit av dig ringar, hals- och armband.
I dörröppningen bugar du och säger "OSS!" högt och tydligt. Dels visar du för de som är i lokalen att det kommer någon, dels är det en markering för dig själv:

"Nu är det dags för träning! Då ska jag bara fokusera på det som händer i dojon."

Det är väldigt viktigt att du bara gör de tekniker som tränaren säger att du ska göra. Gå aldrig mellan två karatekas som tränar! Gå bakom någon av dem istället.
Lämna aldrig lokalen utan att säga till tränaren först!

Hälsningsitualerna

När träningen ska börja säger tränaren "Seiretsu!" och då ställer alla upp sig på en rad i ordning efter bältesgrad. Du ombeds därefter att sätta ihop fötterna, och när tränaren säger "Kiotsuke!" flyttar du ut fötterna, men hälarna är kvar intill varandra.
När tränaren säger "Seiza!" så sätter du dig på knäna som på bilden intill. Tränaren har hittills suttit vänd mot gruppen, men vänder sig nu istället mot huvudväggen (Shomen) och säger "Shomen ni rei!" varpå alla bugar sig. Tränaren vänder sig sedan igen och den i gruppen som sitter längst till höger (från dig sett) lyfter vänster hand och säger "Sensei ni rei!" (Senpai om tränaren har annat bälte än svart). Innan du ställer dig upp hålls en kort meditation och när du ställt er säger tränaren "Otagai ni rei" varpå du bugar och säger "OSS!".