Hem

"Det slutgiltiga målet med karate är inte seger eller nederlag, utan utövarens fulländade karaktär."

Gichin Funakoshi Shihan

Välkommen till Östhammars Shotokan Karateklubb!


Barnträningarna
Är igång på samma tider för respektive grupper som i höstas. Inget intag av nya medlemmar dessvärre.
För att undvika spridning av virus, så hålls omklädningsrummen stängda, så kom dit ombytt. Handsprit finns i entrén. Familjemedlemmar står med fördel intill varandra. I övrigt håller vi avstånd - även vid vattenpauser.
Vattenflaskor kan fyllas på toaletterna i entrén. Skjutsande föräldrar får ej vistas i lokalen. Vänligen respektera dessa åtgärder så att samtliga kan känna sig trygga.

Vuxenträningarna
Då vi inte vet hur länge nuvarande restriktioner kommer att gälla, så vet vi inte heller när, eller i vilken form, vi kommer kunna återuppta verksamheten.

Aktuellt

Sommarträning 2020-08-04