Träningstider & Priser

Träningstider

Bältesgrader

Nybörjare

9:e kuy

8:e kyu

7:e kyu

6:e kyu

5:e kyu

4:e kyu

3:e kyu

2:a kyu

1:a kyu

1:dan ->

Vi tränar hela terminen, oavsett om det är lov eller helgdag. Detta gäller såtillvida inget annat meddelas på träning, Facebook eller på hemsidan. Dojon öppnar 17:30 på tisdagar för uppvärmning, frågor och lite extra Bassai dai.

Vuxengruppen

Tid

Ansvarig tränare

Tisdagar

18:00-19:30

Juha sensei

Torsdagar

18:00-19:30

Juha sensei
Barngrupper Söndagar

Tid

Ansvarig tränare

Nybörjare 

10:00-11:00

Jim sempai

Fortsättning (9-8 kyu)

11:00-12:00

Ove sempai

Fortsättning (7 kyu och uppåt)

12:00-13:00

Anders sempaiPå söndagar kl. 13-14 finns möjlighet för gemensam träning för vuxna och barn över 13 år att träna lite extra. Ingen planerad träning utan vi hjälper varandra att komma vidare.
 

Priser

Söndagsträning


Kvällsträning

500 kr per termin


900 kr per termin


Inbetalning sker på plusgiro 438 86 16 - 7 eller Swishas med fördel till Juha.

Tränare

Juha Rintala sensei

Jim Andersson sempai

Anders Landberg sempai
Ove Strömberg

0768-325700

0730-411379

0763-363679
0702-151962