Träningstider

Träningstider

Vi tränar hela terminen, oavsett om det är lov eller helgdag. Detta gäller såtillvida inget annat meddelas på träning eller på hemsidan.

Under sommaren tränar vuxengruppen på tisdagar 17:30-18:30.
Vi återkommer med hösterminens träningstider.

Priser

Barn
Ungdom (13-20)
Vuxen
Vuxen i barngrupp

350

500

600

450

Inbetalning sker på plusgiro 438 86 16 - 7 eller Swishas med fördel till Juha.

Tränare

Juha Rintala, Sensei

Jim Andersson, Sempai

Anders Landberg, Sempai

0768-325700

0730-411379

0763-363679