Träningstider & Priser

Träningstider

Bältesgrader

Nybörjare

9:e kuy

8:e kyu

7:e kyu

6:e kyu

5:e kyu

4:e kyu

3:e kyu

2:a kyu

1:a kyu

1:dan ->

Vi tränar hela terminen, oavsett om det är lov eller helgdag. Detta gäller såtillvida inget annat meddelas på träning, Facebook eller på hemsidan. Dojon öppnar 17:30 på tisdagar för uppvärmning, frågor och lite extra Bassai dai.

Vuxengruppen

Tid

Ansvarig tränare

Tisdagar

18:00-19:30

Juha sensei

Torsdagar

18:00-19:30

Juha sensei
Barngrupper Söndagar

Tid

Ansvarig tränare

Nybörjare 

10:00-11:00

Jim sempai

Fortsättning (9-8 kyu)

11:00-12:00

Anders sempai

Fortsättning (7 kyu och uppåt)

12:00-13:00

Anders sempaiPå söndagar kl. 13-14 finns möjlighet för gemensam träning för vuxna och barn över 13 år att träna lite extra. Ingen planerad träning utan vi hjälper varandra att komma vidare.
OBS! Förändringar i träningstiderna kan påverkas av Covid19-läget. 

Priser

Barn
Ungdom (13-20)
Vuxen
Vuxen i barngrupp

350 kr

500 kr

600 kr

450 kr

Inbetalning sker på plusgiro 438 86 16 - 7 eller Swishas med fördel till Juha.

Tränare

Juha Rintala sensei

Jim Andersson sempai

Anders Landberg sempai

0768-325700

0730-411379

0763-363679