Träningstider & Priser


Prislista


Kategori

Pris

Barn under 13 år (Söndagar)

500 kr/termin

Vuxna och ungdomar (Söndagar)

500 kr/termin

Vuxna och ungdomar (Övriga tider)

900 kr/termin

Plusgiro: 438 86 16 - 7
Swish: 0768-325700 (Juha Rintala)