Styrelsen

Copyright © 2015 Östhammars Shotokan Karateklubb 

Styrelsen består av:


Ordf. Jim Andersson

Kassör Tommy Pettersson

Sekr. Walter Schieck

Ledamöterna Juha Rintala

                    Johan Köhler

                    Mikael Björn

                    Samuel Lundqvist

Suppleant Stefan Haraldsson

                    

Styrelsen


Ordförande: Jim Andersson


Sekreterare: Walter Schieck


Kassör: Tommy Pettersson


Ledamot: Mikael Björn


Ledamot: Juha Rintala


Ledamot: Johan Köhler


Ledamot: Samuel Lundqvist


Suppleant: Stefan Haraldsson