Styrelsen

Ordförande

Anders Landberg

Barngruppstränare, Webadministratör
Började träna Wado-ryu i tonåren och tränade i klubben 2005-2006 innan han som gulbältare kom tillbaka 2019. Den här gången för att stanna. Innehar 1:a dan.
Jobbar som speciallärare i matematik på Vallonskolan i Gimo.

Telefon: 0763-363679


Sekreterare

Juha Rintala

Huvudtränare, Informationsansvarig
Har tränat karate i närmare 40 år och besitter inte bara kunskapen utan även viljan och förmågan att förmedla den till andra. Innehar 4:e dan.
Jobbar på Forsmark.

Telefon: 0768-325700


Kassör

Jim Andersson

Barngruppstränare, LOK-ansvarig
Har tränat i klubben sedan 2015. Innehar 1:a dan.

Telefon: 0730-411379


Ledamöter

Ove Strömberg

Barngruppstränare. Har fullt upp med motorcykel och dragspel, men så fort han har möjlighet hittar man honom i dojon. Innehar 2:a kyu.
Jobbar på Sandvik.

Telefon: 0702-151962

Fabien Le Ruyet

Innehar 1:a kyu.


Suppleanter

Hazir Nukicic


Telefon: 

Diana RomingTelefon: