Styrelsen

"Det slutgiltiga målet med karate är inte seger eller nederlag, utan utövarens fulländade karaktär."

Gichin Funakoshi Shihan

Styrelsen


Jim Andersson
3:e kyu

Walter Schieck
5:e dan

Ordförande


Sekreterare


Tommy Pettersson
1:a dan

Juha Rintala
4:e dan

Kassör


Ledamot


Johan Köhler

1:a dan

Mikael Björn
1:a dan

Ledamot


Ledamot
Samuel Lundqvist

2:a kyu

Stefan Haraldsson
6:e kyu

Ledamot


SuppleantAnders Landberg
4:e kyu

Suppleant