Dokument

Gichin Funakoshi Shihan

"Det slutgiltiga målet med karate är inte seger eller nederlag, utan utövarens fulländade karaktär."

Dokument

Här finns viktiga dokument som du som tränar i klubben behöver känna till.

Telefon+46 123 456 78 90

Org. nr 802449-5585

Plusgironr. 4388616-7