Dokument

"Det slutgiltiga målet med karate är inte seger eller nederlag, utan utövarens fulländade karaktär."

Gichin Funakoshi Shihan

Dokument

Här finns viktiga dokument vars innehåll du som tränar i klubben behöver känna till.